Hívjon minket +36 70 590 4765

Általános szerződési feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a VLSI Technologies Kft. (továbbiakban: Eladó), mint eladó, másrészről a www.vlsi.hu weboldalra (a továbbiakban: Weboldal) látogató vagy ott megrendelést leadó természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, mint vevő (a továbbiakban: Vevő) jogügyleteire alkalmazandó (Eladó és Vevő a továbbiakban együttesen: Felek).

Eladó adatai

Név: VLSI Technologies Kft.
Székhely és levelezési cím: 7621 Pécs, Rákóczi út 35-37.
Telefonszám: +36 70 590 4765
E-mail cím: info@vlsi.hu
Cégjegyzékszám: 02-09-084305
Bejegyző bíróság megnevezése: Pécsi Törvényszék Cégbírósága
Panaszügyintézés: info@vlsi.hu

Az ÁSZF hatálya, elfogadása, a szerződés nyelve

Jelen ÁSZF tartalmazza a Feleket megillető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának és hibás teljesítés esetén az igényérvényesítés feltételeit.

A Weboldalon leadott megrendelés előfeltétele a jelen ÁSZF elfogadása, amellyel Vevő kijelenti, hogy megismerte, elfogadta és magára nézve kötelezőnek ismerte el a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és az ÁSZF maradéktalanul a Felek között létrejövő szerződés részét képezi.

Az ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv.

Az ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, azokat az Eladó nem iktatja.

Fogalmak

Felek: Eladó és Vevő együttesen

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy

Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül

Honlap/Weboldal: a jelen weboldal, amely a szerződés megkötésére szolgál

Szerződés: Eladó és Vevő között a Weboldal és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak

Termék: a Honlap kínálatában szereplő, a Honlapon értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely a Szerződés tárgyát képezi

Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy

Vevő: a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy

A honlap használata

Regisztráció

A Honlapon történő vásárlás regisztrációhoz kötött.

A regisztrációt nem Fogyasztó Vevő esetén az Eladó végzi el, a Vevő által megadott kapcsolattartói (név, e-mail cím, telefonszám) adatok és cégadatok (cégnév, székhely, adószám, szállítási cím, számlázási cím) alapján. A sikeres regisztrációról a Vevő e-mailben tájékozódhat. A Vevő a regisztrációjának törlését e-mailben kérheti az Eladótól, ez esetben új vásárláshoz újra kell regisztrálnia.

Fogyasztó esetén a regisztrációt közvetlenül a Fogyasztó végzi el a következő adatok megadásával: név, e-mail cím, telefonszám, szállítási cím, számlázási cím. Regisztrációhoz az előbbi adatokon felül egy jelszó megadása is szükséges. A sikeres regisztrációról a Vevő e-mailben és a Honlapon tájékozódhat. A Vevő a regisztrációjának törlését e-mailben kérheti az Eladótól, ez esetben új vásárláshoz újra kell regisztrálnia.

A honlap termékbemutatási és online megrendelési lehetőséget biztosít a Vevő számára. A Honlapon lehetőség van kulcsszó alapján terméket keresni. A keresési feltételeknek megfelelő termék találatok listaszerűen jelennek meg.

A termékek lényeges tulajdonságaira vonatkozó tájékoztatás

A Honlapon a megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól az egyes termékeknél szereplő adatlapon adunk tájékoztatást.

Árak

Az árak forintban értendők, tartalmazzák a mindenkor hatályos adójogszabályok szerinti általános forgalmi adó összegét. Azoknál a termékeknél ahol „0” (nulla) Ft-os vagy 1 (egy) Ft-os ár szerepel, azon termékekre vonatkozó megrendelés nem érvényes, a „0” Ft-os ár feltüntetés nem minősül ingyenes, illetve 1 Ft-os ajánlatnak. Az árak tájékoztató jellegűek, az árváltozás jogát fenntartjuk.

Vásárlás folyamata

A „Termékek” oldalon van lehetőség kosárba tenni a választott árut. A választott termék a „Kosárba” gomb megnyomásával helyezhető a kosárba, a gomb mellett a szükséges darabszám beállítható. Vevő a Kosár tartalmát a jobb felső sarokban található Kosár ikon segítségével, illetve a „Kosár” gombra kattintva ellenőrizheti. Itt módosíthatja azt, hogy a kosárba tett termékből milyen mennyiséget kíván rendelni, illetve törölheti a nem kívánt tételt. A „Kosár kiürítése” gomb segítségével lehetőség van a kosár teljes kiürítésére is.

A Pénztár oldalon lehet kiválasztani a szállítási címet.

Vevő a „Rendelés leadása” gombra kattintva folytathatja a megrendelési folyamatot vagy a „Vásárlás folytatása” gomb segítségével visszatérhet a termékekhez és továbbiakat választhat ki.

A hozzáférési adatok titokban tartásáért a Vevő felel. A Vevő felel az adatai frissítéséért, valamint köteles az Eladónak bejelenteni, ha tudomására jutott, hogy az adataival harmadik fél visszaélt. Elfelejtett jelszó esetén a Honlapon új jelszó kérhető a regisztrált e-mail címre. Amennyiben a Vevő korábban regisztrált a Honlapon, a megrendelési folyamat az e-mail címének és jelszavának megadásával folytatható.

A megrendelés következő lépéseként a Vevőnek ki kell választania a számára megfelelő fizetési és szállítási módot. A Vevő egy összefoglaló oldal segítségével ellenőrizheti minden korábban megadott adatát és a megrendelni kívánt termékeket és azok mennyiségét. Adatbeviteli hibák esetén a ceruza ikon segítségével javíthat a megadott adatokon.

Ha mindent megfelelőnek talál, akkor a „Rendelés leadása” gomb segítségével véglegesítheti rendelését. Erről a honlapon, illetve e-mailben kap megerősítést. Amennyiben a megrendelés rögzítése után (pl.: a visszaigazoló e-mailben) észlel hibás adatot azt haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül köteles jelezni azt az Eladó felé. Megrendelési szándéktól függetlenül a Vevő a belépést „Bejelentkezés” menüpont segítségével végezheti el. Belépés után megjelenik a Fiókom menüpont, ahol a regisztráció során megadott adatait a Profiladatok alatt tudja módosítani, valamint a leadott megrendelésének adatait, és állapotát követheti nyomon.

A rendelés véglegesítése (ajánlattétel - megrendelés)

Amennyiben a Vevő meggyőződött arról, hogy a kosár tartalma megfelel a Vevő által megrendelni kívánt termékeknek, valamint a Vevő adatai helyesen szerepelnek, úgy a „Rendelés leadása” gombra kattintva zárhatja le megrendelését. A honlapon közölt információk nem minősülnek az Eladó részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén a Vevő minősül ajánlattevőnek.

A Vevő a „Rendelés leadása” gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – az Eladó jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén – fizetési kötelezettséget von maga után. Vevőt az ajánlata 48 órás időtartamban köti. Amennyiben ajánlatát a jelen általános szerződési feltételek szerint 48 órán belül nem igazolja vissza az Eladó, Vevő mentesül az ajánlati kötöttsége alól.

Rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte

A rendelések feldolgozása két lépcsőben történik. Vevőnek bármilyen időpontban lehetősége van a megrendelés leadására. A rendelésről először egy automata visszajelzést kap, ami csak annak tényét rögzíti, hogy a Vevő megrendelése a honlapon keresztül megérkezett, de ez a visszaigazolás nem minősül a Vevő ajánlata elfogadásának. Amennyiben a Vevő azt észleli, hogy az automata visszaigazoló e-mail értesítés a Vevő adatait tévesen tartalmazza (pl. név, szállítási cím, telefonszám, stb.), úgy a Vevő köteles ennek tényét – a helyes adatok megadásával egyidejűleg – velünk e-mail útján haladéktalanul közölni. Amennyiben a Vevő a megrendelésétől számított 24 órán belül nem kapja meg az automata visszaigazoló e-mailt, úgy kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, mert elképzelhető, hogy megrendelése technikai okok miatt nem érkezett meg rendszerünkbe.

Az Eladó a Vevő megrendelésének elküldését követően egy második e-mail útján visszaigazolja azt, egyúttal megküldi a Vevőnek a vételár kiegyenlítéséhez szükséges átutalási adatokat (kedvezményezett, bankszámla, összeg, közlemény), illetve tájékoztat a kézbesítés várható időpontról is. A szerződés akkor jön létre, amikor az Eladó által küldött visszaigazoló email a Vevő számára a levelezőrendszerében hozzáférhetővé válik (második visszaigazolás).

Az adatbeviteli hibák javítása, felelősség a megadott adatok valóságáért

Vevőnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Eladó részére való elküldéséig a Honlapon bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására az űrlap módosításával.

Amennyiben Vevő véglegesítette rendelését és a megadott adatokban hibát fedez fel, akkor a lehető legrövidebb időn belül kezdeményeznie kell a rendelése törlését vagy módosítását az Eladónál. A hibás rendelés törlését a megrendeléskor/regisztrációkor megadott e-mail címről küldött levéllel vagy telefonon jelezheti az Eladónak. Ezt követően az eladóval történt egyeztetéstől függően, szükség szerint a helyes adatokat tartalmazó rendelés újra feladható.

A Vevő felelőssége, hogy a Vevő által megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen a Vevő által megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék. Vevő a megrendelésével tudomásul veszi, hogy az Eladó jogosult a Vevő hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét Vevőre hárítani. Az Eladó a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét kizárja. Tájékoztatjuk, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy az ahhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét.

Fizetési módok

Vevőnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Eladó részére való elküldéséig a Honlapon bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására az űrlap módosításával.

Amennyiben Vevő véglegesítette rendelését és a megadott adatokban hibát fedez fel, akkor a lehető legrövidebb időn belül kezdeményeznie kell a rendelése törlését vagy módosítását az Eladónál. A hibás rendelés törlését a megrendeléskor/regisztrációkor megadott e-mail címről küldött levéllel vagy telefonon jelezheti az Eladónak. Ezt követően az eladóval történt egyeztetéstől függően, szükség szerint a helyes adatokat tartalmazó rendelés újra feladható.

A Vevő felelőssége, hogy a Vevő által megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen a Vevő által megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék. Vevő a megrendelésével tudomásul veszi, hogy az Eladó jogosult a Vevő hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét Vevőre hárítani. Az Eladó a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét kizárja. Tájékoztatjuk, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy az ahhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét.

Fizetési módok

A megrendelés ellenértékének kifizetése előre banki átutalás útján történik. A megrendelést visszaigazoló e-mailben az Eladó megad valamennyi, az átutalás teljesítéséhez szükséges adatot, így a kedvezményezett nevét, a bankszámla számot, a fizetendő összeget, a fizetés esedékességét és a közleményt.

Amennyiben Vevő a vételárat határidőben nem egyenlíti ki, Eladó a Vevő megrendelését törölheti és a szerződés a felek között megszűnik.

Számla megküldése

Eladó a kiállított számlát a Vevőnek e-mail-ben és/vagy papír alapon postai úton küldi meg a megrendelés során megadott e-mail címre/számlázási címre.

Szállítási módok, szállítási díjak

Vevő két típusú szállítási mód közül választhat, sztenderd vagy expressz szállítás.

Expressz szállítás esetén a Vevő direkt (közvetlen) szállítást kérhet az Eladótól, amely azt jelenti, hogy a megrendelt termékeket a beszállító közvetlenül szállítja ki a Vevőnek.

A sztenderd szállítást a Mixpakk Kft. végzi: https://mixpakk.hu/

A szállítási mód és a megrendelés súlyának arányából a rendszer kiszámolja a szállítási költséget.

Teljesítési határidő

A megrendelésre vonatkozóan az általános teljesítési határidő a rendelés visszaigazolásától számított legfeljebb 21 nap. Ez a szállítási határidő tájékoztató jellegű, a várható szállítási időt az Eladó minden esetben e-mail útján jelzi.

Tájékoztatás a Fogyasztó vevőt megillető elállási jogról

A jelen pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban jelen pontban: Fogyasztó). Jogi személyek nem élhetnek az indokolás nélküli elállás jogával!

Fogyasztó a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet értelmében jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

 • terméknek,
 • több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,
 • több tételből, vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
 • ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Fogyasztó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indoklás nélkül elállni.

Fogyasztó a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

A Fogyasztó elállási nyilatkozatának érvényessége, a Fogyasztó kötelezettségei elállás vagy felmondás esetén

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) a feltüntetett email, vagy postai címre, az Eladó részére. A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a 14 naptári nap lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát az Eladó részére.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát, az ebben a pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

Mindkét esetben az Eladó e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi az Eladónak. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe az Eladó a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket az Eladó címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

A termék az Eladó címére történő visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli, kivéve, ha az Eladó vállalta e költségek viselését. Eladó nem vállalja e költségek viselését, az Eladónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

Fogyasztó felelőssége az értékcsökkenésért

A Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. Az Eladó tehát követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés, illetve ésszerű költségeinek – ha szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés teljesítését a Fogyasztó kifejezett kérésére a határidő lejárta előtt megkezdte és gyakorolja felmondási jogát - megtérítését.

Az Eladó kötelezettségei a fogyasztó elállása esetén

Az Eladó visszatérítési kötelezettsége

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, az Eladó legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket, így a szállítási díjat is. Felhívjuk a figyelmét, hogy ez a rendelkezés nem vonatkozik a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási mód választásával okozott többletköltségekre.

Az Eladó visszatérítési kötelezettségének módja

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelő elállás vagy felmondás esetén az Eladó a fogyasztónak visszajáró összeget a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján az Eladó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. A Fogyasztó által hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám vagy postai cím következtében történő késedelem miatt az Eladót felelősség nem terheli.

Többletköltségek

Ha a Fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, az Eladó nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. Ilyen esetben a feltüntetett általános szállítási díjtételek erejéig áll fenn visszatérítési kötelezettségünk.

Visszatartási jog

Az Eladó mindaddig visszatarthatja a Fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a Fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Utánvéttel vagy portósan feladott küldeményeket nem áll módunkban elfogadni.

Az elállási jog az alábbi esetekben nem gyakorolható

Az Eladó kifejezetten felhívja a Vevő figyelmét, hogy a Vevő nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben:

 • a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 • olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
 • romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 • olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 • olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
 • olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
 • lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 • hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
 • nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
 • lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
 • a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás

Kellékszavatosság

A Vevő az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek megfelelően.

Fogyasztói szerződés esetén a fogyasztónak minősülő Vevő az átvétel időpontjától számított 2 (két) éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Vevő érvényesíteni már nem tudja.

Fogyasztónak nem minősülő Vevővel (céges vásárló) kötött szerződés esetén a Vevő az átvétel időpontjától számított 1 (egy) éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

A Vevő – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha ezek közül a Vevő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.

Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Vevő nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Eladó költségére a Vevő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Választott kellékszavatossági jogáról a Vevő egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vevő viseli, kivéve, ha az indokolt volt vagy arra az Eladó adott okot.

A Vevő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát az Eladóval közölni.

Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két (2) hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni.

A közlés késedelméből eredő kárért a jogosult felelős.

A Vevő közvetlenül az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vevő igazolja, hogy a terméket az Eladótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával).

A szerződés teljesítésétől számított teljesítést (vagyis a kiszállítást, átvételt követő) hat (6) hónapon belül felismert hiba esetén vélelmezni kell, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem a hiba jellegével, vagy a termék természetével összeegyeztethetetlen. Eladó csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Vevő részére történő átadást követően keletkezett. Ennek alapján Eladó nem köteles a Vevő kifogásának helyt adni, ha megfelelően bizonyítja, hogy a hiba oka, a termék nem rendeltetésszerű használatának következménye. A teljesítést követő hat hónap elteltével azonban a bizonyítási teher megfordul, vagyis vita esetén a Vevőnek kell bizonyítania, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt.

Ha a Vevő a szavatossági igényét a terméktől – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

Termékszavatosság

Termékszavatossági igénnyel kizárólag ingó dolog (termék) hibája esetén és kizárólag Fogyasztó élhet. Ez esetben a Fogyasztónak minősülő vevő – választása szerint – a kellékszavatosságban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

A Fogyasztót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Fogyasztó a gyártóval szemben érvényesítheti.

Termékszavatossági igényként a Fogyasztó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Termékszavatossági igényét a Fogyasztó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két (2) éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

A Fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Fogyasztó felelős.

A Fogyasztó a termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.

A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Fogyasztónak kell bizonyítania. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető, vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Fogyasztó a gyártóval szemben érvényesítheti.

Jótállás

Jótállási jogokat kizárólag a Fogyasztónak minősülő Vevő érvényesíthet.

A Fogyasztónak nem minősülő vevő jótállási igényt csak a gyártóval szemben támaszthat, amennyiben a gyártó az adott termékre jótállást vállal.

Fogyasztó esetében az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállással kapcsolatban az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet tartalmaz előírásokat. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.

A kormányrendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkek tekintetében a kötelező jótállás 1 év, melynek kezdő időpontja a termék Fogyasztónak minősülő Vevőnek történő átadásának a napja vagy ha az üzembe helyezést az Eladó, vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja.

Az Eladó jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Vevő részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát

 • szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést az Eladó, vagy annak megbízottja végezte el, illetve, ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)
 • rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
  • helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás
  • elemi kár, természeti csapás okozta.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a Fogyasztó:

 • elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az az Eladónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a Fogyasztónak okozott érdeksérelmet.
 • ha az Eladó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a Fogyasztónak a kijavításhoz, vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a Fogyasztó – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja, vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Ha a Fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az Eladó nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a Fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a Vevő érdekeit kímélve kell elvégezni. Az Eladónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást, vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek az Eladót terhelik.

A Fogyasztót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Ezen korlátozásoktól függetlenül a Fogyasztót a jótállásból fakadó jogok a jelen fejezetben meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

A jótállás tehát nem érinti a Fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.

Panaszügyintézés

Vevő panaszát, reklamációját vagy bármilyen kérdését az Eladó alábbi elérhetőségein közölheti:
E-mail: info@vlsi.hu
Levelezési cím: 7621 Pécs, Rákóczi út 35-37.

Eladó a panaszt a beérkezését követő harminc napon belül megvizsgálja, és azt érdemben megválaszolja.

A panasszal kapcsolatos iratokat és adatokat az Eladó – az adatvédelmi előírásoknak és az Adatkezelési Tájékoztatójában írtaknak megfelelő ideig – megőrzi.

Eladó a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Vevő a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor az Eladó a panaszt rögzíti és 30 napon belül érdemi választ küld.

Eladó a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen ÁSZF értelmében az elektronikus levelezési címre történő válaszadást vagy levelezési címre küldött postai küldeményt jelenti.

A panasz elutasítása esetén Eladó az elutasítás indokáról tájékoztatja a Vevőt.

Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Felek között esetlegesen fennálló jogvita az Eladóval folytatott tárgyalások során nem rendeződik, Vevő jogosult:

 • Panasztételre a fogyasztóvédelmi hatóságnál
 • Békéltető testület eljárásának kezdeményezésére,

  A Békéltető testületek elérhetőségei:

  Baranya Megyei Békéltető Testület Címe: 7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36. Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109. Telefonszáma: (72) 507-154, Fax száma: (72) 507-152 Elnök: Dr. Bodnár József E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu

  Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500 Fax száma: (76) 501-538, Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna, E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

  Békés Megyei Békéltető Testület Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5. Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775 Fax száma: (66) 324-976 Elnök: Dr. Bagdi László E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hu; bmkik@bmkik.hu

  Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1. Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870 Fax száma: (46) 501-099, Elnök: Dr. Tulipán Péter E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu

  Budapesti Békéltető Testület Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. Telefonszáma: (1) 488-2131 Fax száma: (1) 488-2186 Elnök: Dr. Baranovszky György E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

  Csongrád Megyei Békéltető Testület Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék Fax száma: (62) 426-149, Elnök: Dr. Horváth Károly E-mail cím: info@csmkik.hu

  Fejér Megyei Békéltető Testület Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6. Telefonszáma: (22) 510-310, Fax száma: (22) 510-312 Elnök: Dr. Vári Kovács József E-mail cím: fmkik@fmkik.hu; bekeltetes@fmkik.hu

  Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a. Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217 Fax száma: (96) 520-218, Elnök: Horváth László E-mail cím: bekelteto@gymskik.hu

  Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület Címe: 4025 Debrecen, Petıfi tér 10. Telefonszáma: (52) 500-735 Fax száma: (52) 500-720, Elnök: Dr. Hajnal Zsolt E-mail cím: hbkik@hbkik.hu

  Heves Megyei Békéltető Testület Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15. Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440. Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék Fax száma: (36) 323-615, Elnök: Dr. Gordos Csaba E-mail cím: hkik@hkik.hu

  Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. Telefonszáma: (56) 510-610 Fax száma: (56) 370-005, Elnök: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu

  Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület Címe: 2800 Tatabánya, Fı tér 36. Telefonszáma: (34) 513-010 Fax száma: (34) 316-259, Elnök: Dr. Rozsnyói György E-mail cím: kemkik@kemkik.hu

  Nógrád Megyei Békéltető Testület Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a Telefonszám: (32) 520-860 Fax száma: (32) 520-862 Elnök: Dr. Pongó Erik E-mail cím: nkik@nkik.hu

  Pest Megyei Békéltető Testület Címe: 1055 Budapest Kossuth tér 6-8. Telefonszáma: (1)-474-7921 Fax száma: (1)-474-7921 Elnök: dr. Csanádi Károly E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

  Somogy Megyei Békéltető Testület Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6. Telefonszáma: (82) 501-000 Fax száma: (82) 501-046, Elnök: Dr. Novák Ferenc E-mail cím: skik@skik.hu

  Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2. Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180 Fax száma: (42) 420-180, Elnök: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

  Tolna Megyei Békéltető Testület Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. Telefonszáma: (74) 411-661 Fax száma: (74) 411-456 Elnök: Dr. Gáll Ferenc E-mail cím: kamara@tmkik.hu

  Vas Megyei Békéltető Testület Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2. Telefonszáma: (94) 312-356 Fax száma: (94) 316-936 Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán E-mail cím: vmkik@vmkik.hu

  Veszprém Megyei Békélte Testület Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3. Telefonszáma: (88) 429-008 Fax száma: (88) 412-150, Elnök: Dr. Vasvári Csaba E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

  Zala Megyei Békéltető Testület Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24. Telefonszáma: (92) 550-514 Fax száma: (92) 550-525 Elnök: Dr. Molnár Sándor E-mail cím: zmkik@zmkik.hu; zmbekelteto@zmkik.hu

 • Vevő jogosult továbbá bírósági eljárást kezdeményezni.

Egyéb rendelkezések

Az ÁSZF egyoldalú módosítása

Eladó jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a Vevők Honlapon történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá a Vevővel szemben, azokat a módosítást követően indított ügyekre kell alkalmazni.
Eladó továbbá fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Honlapon, előzetes figyelmeztetés nélkül. Az Eladó továbbá fenntartja a jogot, hogy a Honlapot más domain név alá helyezze át.

Szerzői jogok

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része, így grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog védelme alatt állnak.

Eladó feljogosított felhasználója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak, bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, megvalósítást).

A Honlap tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása az Eladó előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett csak.

A Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot a Vevőnek a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások az Eladó előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos az Eladó által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével az Eladó adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

Részleges érvénytelenség, magatartási kódex

Amennyiben az ÁSZF bármely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan lenne, az nem eredményezi a szerződés egyéb pontjainak érvénytelenségét, azok változatlanul érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alkalmazandóak.

Az Eladónak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe.

Vonatkozó jogszabályok

A Szerződésre a magyar jog előírásai az irányadóak, különösen az alábbi jogszabályok:
1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról
45/2014. (II.26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól
19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
1997. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet; GDPR)

Jelen ÁSZF hatályba lépésének ideje: 2020.10.14.

Jelen dokumentum letölthető változata a következő linkre kattintva érhető el: https://vlsi.hu/aszf.pdf